Yasin Suresi

YÂSİN SÛRESİ

Kurtubi’nin naklettiğine yönelik bu surenin Mekkİ olduğu hususunda ic-ma vardır. 83 ayetten oluşmaktadır.

Bu surenin faziletine işaret eden çok hadisi şerifler nakle­dilmiştir.
Bunların sahih olup olmadıklarını en güzel iyi bilen Allah’tır.
Diğer Mekki sureler benzeri hecâ harfleriyle başlamıştır.
Bu surede Kur’an-ı Kerim’e değinil­mektedir.
Peygamber (S.A.V.) efendimiz ile vefat sonrasında dirilişin isbatından bahsedilmektedir.

Bundan, ardından darb-ı meseller, kıssalar yerilmekte, kevni ayetlere temas edilmekte, bir takım din ve fiilleri hususunda kafirlerle tartışıl­maktadır. Bunların ardından kıyametten bir takım sahneler tasvir edilmekte, tevhid ilkesi ile vefat sonrasında dirilişe temas edilmektedir.

Bununla birlikte bu husus­ların isbatına dair parasal görünümlerden deliller çıkarılmakta, müşriklerin şüp­heleri çürütülüp kanıtları geçersiz kılınmaktadır.

Bu saydığımız hususların konuların tümü de kilitli kalplerle; katılaşmış, taşlaşmış, nefisleri canlandırmaya yöneliktir.
Kuran-ı Kerim, tüm insanlar için tek fazilet, tek hidayet ve saadet kaynağıdır. O, insanı karanlıklardan olduğu gibi dalalet çukurlarından çıkarır, felaha, nura ve selamete ulaştırır.

İnsan Kur’an’ı ne kadar uyarı ve ne derece hürmet ile okursa, ruhu ve kalbi üstünde o nisbette tesir yapar ve insanı Allah’ına yaklaştırır. Kendisine özgü usul ile kaidelere riayet edilerek okunan bir Kur’an’ın, sade hürmet ile dinleyenler üstünde bile yaptığı eşsiz etkisi her zaman müşahede etmekteyiz.

Bunu her insan bizzat nefsine deneyebilir. Anlamını bilen de, bilmeyen de O’ndan kesin ki kendine ve irfan derecesine yönelik bir feyiz ve kısmet alır; O’ndan nuru ile kalbini aydınlatır. Ancak anlamını anlayan ve üstünde durarak okuyanlar amaçlı bu feyiz tabiki ek olarak ulvidir.